Ben Johnson

Pegasus | oil on canvas | 36″x48″ | 2016